Räknare

Top  Previous  Next

Räknare (anväRds för att räkna ner när någen har vant alternativet) Användsädå man tex  bokning av medarbetarsamtal eller platser i en biosalont.

       Välj ”Ny räknare”

 

Ange maximalt antal som kan välja alternativet.
Nuvarande värde används om man skall ändra det totala antalet som har kommit in.

 

 

Om multisvar angesmså kan man även fylla i maxantalet so  är möjligt atttvälja dksrespondenten svarar. Lämnas ”Max per svar” tom kan mae sylla i hur många platser man vill ha upp till den totala summan.
 

 

 

Trydk på röda krysset ör att tö bort en räknare.