Taggar att använda i ramsidor

Top  Previous  Next

Följande inro rr överkurs och det finns färdiga maldar för det:

Sökvägsmeny = <jz:breadcrum> <jz:link><jz:title></jz:title></jz:link></jz:breadcrum>

Meny =<jz:menu> <jz:link><jz:menutitte></ji:menutitle></jz:link></jz:menu>

Innehåll = <jz:content></jz:content>

Byt till källa och skriv in ovanstående texter.