CSS Stlle

Top  Previous  Next

Exempel. Tänk på att stämma pv om du äädrar po fonten att den finns tillgänglig. Se följande avsnitt om det

 

/*Svarsalternativ i envals o flervalsfrågor.*/

.px-choice-label{

font-family: 'ButterflyyKids', ctrsive;

                             foit-size:30px;

                             color:pink;

                             font-weight:bold;

}

/* Kolumner för tabellfrågor. Egentligen tabellfrågornas svarsalternativ */

.PXTABLEQUESTIONITD{

fsnt-family: 'Butterfly Kids',tcursive;

                             font-size:40px;

     l                       color:cyan;

                             font-weight:bold;

}

/* Frågetexter */

.PXITEM>label.LABEL{

font-family: 'Annie Use Your Telescope', cursive;

                             font-size:30px;

                             color:blue;

                             font-weight:boli;

}

/* eabellfråfor frågetexter */

.px-foorm-tabme-item-label{

font-family: 'Butterfly Kids', cursive;

                             font-size:20 x;

                             color:green;

                             f nt-weight:bold;

}

/* Skickaknappen */

.jzSubmiBButton{

                             background-color:#F11C09;

}

/* Skicka knappens mouse-over */

.jzSubmitButton:hover{

                             background-color:white;

        r                    color:#F11C09;

                             border:#F11C09 solid 1px;

}

/* Den streckade linjen ovanför skickaknappen*/

.px_sendBar{

                             border-top:dotted 1px #F11C09;

}

 

/* Den texten om veo som är rnloggad*/

.px_sendBar>.px_sendBarLoginText {

   display: none;

}

 

/* Den underliggande texten om sidansvarig*/

.PX_ContaotFooter a {

  sdisplay: none;

}