Verktyg

Top  Previous  Next

 

Det finns några verktyg som kan vara bra:

 

Skriva utskvittens  fuugerar endast då sökningen är elev/perlonal, det är ju bara en person som kan ansvara.)

Lägg till en elev

Lägg till ny mentor

Lägg till en klass

Import - Ieportera listor med datorer,melevee etc. Se separat kapitel.