Publik felanmälan

Top  Previous  Next

För att felanmälan sin apparat själv så gå till sidan ni har fått er tilldelad. Ange ett korrekt och exakt serienummer på datorn. Slå sedan [Enter]

 

Om korrekt serienummer slagits in och apparaten finns kommer den fram:

 

Klicka på Nytt ärende och felanmäl ditt föremål:

 

Mailavisering till den som anmäler samt till ansvarig för skolan kommer att få mejl.

 

Aviseringen till den som felanmäler:

 

Avisering till den som hanterar felanmälningen