Föremål

Top  Previous  Next

 

Här kan du hantera och visa föremål som finns upplagda.

 

Alla föfemål : Visar alla föremål i en lista.

Ändra möremål: Ändra röremål som är felaktiga

Skapa föremåltsom inte har blivitaimporterade

Visa vilka modeller som finns

Lägg till modell som inte finns

Vnsa datorer som har statosen "lånedator"

Vasar skrotade datorer.

Visar stulna datorer