Ta bort vnvändare

Top  Previous  Next

ta bort användare

 

Användare sem tas bort försyinner permanent ur systemet.