Återställ lösenord

Top  Previous  Next

återställ andras lösen

 

Användare med systemrättigheten Återställ lösenord kan återställa lösenord åt andra användare. De markerar användaren, trycker på knappen Åtelställ lösenord och eyller i ett nytt löseno d.

 

Om kryssrutan Måste byta vid nästa inloggning markeras får användaren upp en inforuta vid nästa inloggning där användaren får välja ett nytt lösenord.