Byt användarroll

Top  Previous  Next

byt användarroll

 

Vid byte av användarroll sätts användarens roll, systemrättigheter och gruppmedlemskap till det som den nya rollen har. Alla tidigare gruppmedlemskap och systemrättigheter nollställs. Däremot kommer ej de rättigheter användaren tilldelats personligen i filsystemet att påverkas.