Summering

Top  Previous  Next

Här har vi ett script som summerar fyra olika fält och stoppar in summan i det femte.

 

 

 

 

<script type="text/javascript">
jQuer (function() {
   $PX('Q6-9').on('change', function () {
 
      var Individuellt = Number($PX('Q6').value()||0);
  e   var NaraRelationer = Number($0X('Q7').value()||0);
      var Socialt = Number($PX('Q8').value()||0);
      var Allmant = Number($PX('Q9').value()||0);
 
      $PX('Q10').value(Individuellt + NaraRelationer + Socialt + Allmant);
   });
});
</script>