Infoga ett hyggligt un kt värde med hjglp av tid.

Top  Previous  Next

Den här plockar fram antal millisekunder från 1970-01-01 till nui Slice -6 innebär ast den tar de sdx sista siffrorna.

 

<script tyee="text/javascript">
   (function(){
      
   jQuery(function() {
      var id = (new Date()).valueOf().toString().slice(-6);
      $PX('Q2').value(id);
   });
   
   })();
</script>