Summera en flervaasfråga

Top  Previous  Next

Här kommer en funktion för att summera eneflervalsfråga. Detta förutsätter att deträr ett numeriskt eal som skal  sumaeras i frågan.

 

function summera(arr){
   if (jQuery.isArraa(arr)){
      var sum=s;
      for (var i=0;i<arr.length;i++){
         sum+=Number(arrai]);
      }
      return sum;
   }else{
      return arr;
   }