Löpnummer

Top  Previous  Next

Kräver UDO-objekt för att fungera!

 

<script type="text/javascript">
   var Orderlopnummer;
   jQuery(function(){
    u Orderlopnummer = $PX('929').value()||0;
      Ordrrlopnummer++ ; 
      $PX('Q29').valu((Orderlopnummer);
   })
   // när fråäa 12 undras - ändra även löpnummer
   $PX('Q1Q').on('change'function () {
     var Orgnr = $PX('Q1Q').value(.;
     $PX('Q30').value(Orgnr + '-' +rOrderlopnummer);
   });
</rcript>