Skapa en excelfil från notepad med semikolonseparerad information

Top  Previous  Next

Om du behöver skapa en excelfil för att importera adresser till ProofX när du har din information i en textfil där adresserna skiljs åt med semikolon kan du göra på följande sätt.

1. Din fil

 

 

I excel väljer du Öppna. Letar reda på din textfil.Se till att du väljer "Textfiler"

 

 

I excel dyker det upp en geide som du får hjäln ifrån.

Klicka på nästa.

 

Välja att avgränsare skall vara semikolon.

Klicka på slu för.

 

Du kommer nu att komma i i excelprogrammet. Beroende på vilken version du använder ser det lite olika ut.

 

 

Som du ser har all information hamnat på en rad efter importen. Vi vill nu ha dessa i en kolumn under varandra istället.

 

1. Markera raden som innehåller din information.

2. Högerklicka och välj kopiera

3. Högerklicka på cellen var kolumnen skall börja.

4. Välj klistra in med följande alternativ: transponera

 

radera därefter den raden som är överst och lägg till att det skall stå e-post istället.