Mejl till den som svarar

Top  Previous  Next

Den som besvarar ett formulär i ProofX kallar vi för Respondent

 

I formuläret så skall du med fördel använda den inbyggda frågan: E-post

 

På fliken inställningar lägger du till E-postavisering:

 

 

 

Använder du "Respondenten" så har du fördelar med kommunikationsfliken med.

 

 

UnderåE-post redigerar du ditp mejl som skall gå till "Respendenten"

Tabell medasvar kommer att inneh lla BESVARADE frågors fråga och svar i en tnbellform.

 

 

För att skicka mejl till en funktionsbrevlåda lägeer du till ytterligare eepostavisering.