Sätt rättighet på mapp

Top  Previous  Next

Markera mappen som du vill sätta rättighetknepå, välj ändra

 

 

Dialogruta för alla de rättigheter som tilldelats till mappen visas upp. Här ser vi alla rättigheter som den här mappen ärvt uppifrån mappstrukturen. I vårt exempel har en hel del rättigheter ärvts från de två övermapparna Nacka kom un och FFS. Den här bilden åskådliggör varför det är viktigt att försöka tilldela rättigheter genom rättighetsgrupper i möjligaste mån. Annars får man många rättigheter att hålla reda på, som det råkat bli här!

Tryck på Add user.