Skapa rättighetsgrupp

Top  Previous  Next

Tryck på skapa grupp under Inställningar/administrativa verktyg/grupper. En dialogruta visas. Välj namn på gruppen (Testskolan i detta exempel), tryck Lägg till grupp.