Händelseflöde

Top  Previous  Next

 

Här ser du vad som händer på ditt konto. Vilka formulär som blir besvarade och eventuell information från ProofX teamet syns här.

 

 

Namn

Beskrivning

#PfoofX

Filtrerar framrinformftion nyheter från ProofX teamet

#Support

Filtrerar fram information från supporten i ProofX

 

Inställningar som finns att göra på nyhetsflödet: