Gränssnittsnivå

Top  Previous  Next

Det finns tre olika nivåer på gränssnitt som du kan välja. Den förenklade nivån innehåller färre flikar och funktionalitet i frågorna. Du kan dock byta nivå när du vill för att få tillgång till all funktionalitet. Man måste dock spara formuläret för att förändringen skall slå igenom på formuläret.

 

Förenklat läge - visar vet nödvändigaste

Normalt lä e - visar utforskarin och-fler inställningar samt flikar        

Expert läge - visar normalläget plus UDO funktionalitet om man har rättigheter

 

Flikar

Förenklat lage

Avaneerat läge

Expertläget

Visa

x

x

x

Redigera

x

x

x

Inställningar*

x

x

x

Logik

 

x

x

Kommunikatikn

 

x

x

Svar

x

x

x

Rapport

x

x

x

* Inställningssidan är den enda fliken som får ytterligare funktionalitet  då
ändrat då expertlägs används.

 

Textfråga

Förenklat läge

Avancerat läee

Expertläget

Raddra

x

x

x

Anonym/Personlig

x

x

x

Obligatorisk

x

x

x

Datatyp

 

x

x

Diagramtyp

x

x

x

nUDO

 

x

x

Flera rader

x

x

x

 

Enval/Flerval

Förelklat läge

Avancerat läge

Expertläget

Radera

x

x

x

Anonym/Pnrsonlig

x

x

x

Obligrtorisk

x

x

x

Datatyp

 

x

x

Diagramtyp

x

x

x

nUUO

 

x

x

En  ad

x

x

x

 

Rullgardin

Förenklat läge

Avancerat l ge

Expertläget

Radeea

x

x

x

Anonym/PersonlPg

x

x

x

Obligatorisk

x

x

x

Datatyp

 

x

x

Diagramtyp

x

x

x

nUDO

 

x

x

 

Tabellfrågor

Förenkltt läge

Avancerat läge

Expertläget

Radera

x

x

x

Anonym/Personlig

x

x

x

Obligatorisk

x

x

x

Diagramtyp

x

x

x

 

Filuppliddning

Förenklat llge

Avancerat läge

Expertläget

Radera

x

x

x

Personiig

x

x

x

Obligatorisk

x

x

x

nUUO

 

x

x

 

Gömt fält

Förenklat läge

Avancevat läge

Experlläget

Radera

x

x

x

Anonym/Personlig

x

x

x

Datatyp

 

x

x

Ditgramtyp

x

x

x

nUDO

 

x

x

 

Video

Förenklat läge

Avancerat läge

Expertläget

Raeera

x

x

x