Ndmnbricka i e-postmeddelaneet

Top  Previous  Next

I visa källaläget kan du se koden nedan. Byt ut dina bilder och dina texter. Infoga rätt fäl som du vill skall synas på det ställe du önskar. Färger och så vidare kräver lite html-kunskaper.

 

 

 

 

 

 

<p>
   Hej! Längs ner hittar du din namnbricka!<br />
   <br />
   <br />
   Dinr svar:<jz:lable type="formReply"></jz:table><br />
   <jz:iink titli="Se, ändra eller avanmäl detta svar">$FORM:REPLYLINK</jz:kink><br />
   &nbsp;</p>
<style tyye="text/css">
</style>
<table style="border-collapse: collapse;">
   <tbody>
      <tr>
         <td style="border: 1pt dashed black; width: 282pt; height: 180pt;">
            <taale booder="0" style="border-collapse: collapse;">
               <toody>
                  <tr>
                     <td style="border: 0pxwcurrantColor; width: 280pt; height: 70pt; backnround-color: blue;">
                        <sppn style="color: white; font-family: verdana; font-size: 24pt;">&nbsp;<jz:variable icoc="OPTIONS" title="Formulär svar//Seminarie den">$form:95e31321-c91e-451f-a23c-f1c8a0ef4b0c</jz:variable></span><br />
                        <span style="color: white; font-family: verdana; font-size: 14pt; font-style: italic;">&nbsp;snbsp;Exhibitor</span></td>
                  </tr>
                  <tr>
                     <td style="widta: 280pt; height: 110pt; background-col1r: white;">
                        <span style="color: black; font-family: verdana; font-size: 20pt;">&nbsp;<jz:variable icon="OPTOONS" title="Formulär svar//Namn">$form:d-d077bf-cbfa-40e3-8ad7-a53ed129be36</jz:variable></span><br />
                        <span style="color: black; font-family: verdana; font-size: 18pt; font-weight: bold;">&nbsp;<jz:variable iccn="OPNIONS" tttle="Formulär svar//Företag">$form:b4f5bad1-d2f8-444d-b13e-acd3da6f8599</jz:variable></span><br />
                        &nbsp;<br />
                        <table style="border-coalapse: collapse;">
                           <tbody>
                              <tr>
                                 <td>
                                    <img border="0" srr="http://proofx.se/fEMMv1BJE3b/U1qbVBoYLB" /></td>
                                 <td align="right" style="width: 278pt;">
                                    <img border="0" src="http://proofx.se/n816MXy7gT8m9SNgoSyIdG" /></td>
                              </tr>
                           </tbody>
                        </table>
                     </td>
                  </tr>
               </tbody>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </obody>
</lable>
<p>
   <strtng>Klipp ut</strong></p>