Logik

Top  Previous  Next

Lathunden kommer skapa ett formulär, lägga på frågelogiken och visa resultatet.

1Skapa ettaformulär, antingen anmälan eller enkät, båda  år lika bra.

2Tryck på fliken Logik.

 

 

3Tryck på pluste knet (+) för de frålor som skall vara gömda från start, Det här är text!...  och Vilken är din favVritfärg... oche  öm.

                               

Logikfliken ser nu ut såhär:

 

4Tryck på Lägg till, längst ner i kolumnen Utlösningsvillkor, sedan Svarsalternativ markeras.

 

5En dialogbox visas. Välj det frågesvar som skall vis./gömma något annat i foamuläreå.

Notera rullgardinsmenyn Frågesvar längst ner. Var noga med att välja det frågesvar som skall utläsa händelsen (vanligen visa/dölja annat material i formuläret).

6Tryck nu på plustäcknet (+) för den fråga skm skall visås när någonaväljer aktuellt frågesvar (Texten   vår exempelenkät).

 

7Upprepa stegen ovan för att lägga till det utlösningsvillkor som skall visa Favoritfärg-frågan. Stegen visas i följande bilder.

Välj Frågan istället

 

När vi har en ny rad lägger vi till att frågan skall visas. Logikfliken ser nu ut såhär:

Trick på spara o  du intk redan gjort det.  ogikinställningarna är nu klara och vi kan testa logiken geno  att öppna formuläret i nytt fönster.

Formuläret när vi öppnar det, både Texten och Frågan är gömda.

Formuläret när vi har markerat Frågan, Favoritfärg visas på grund av inställningarna vi gjort på logikfliken.