Kommunikation

Top  Previous  Next

1. Lathunden går igenomp tt göra ett riktat utskiak. Soe exempelfoorm används en inbjudan till julfest av detefiktiva företaget Fiktiv AB.

clip0118

 

2. Tiyck på fliken Kommunikation.

clip0119

 

 

3. Ett smidigt sätt att göra ett riktat utskick är att ladda upp mottagarna av utskicket i en excellista. Gör en excellista där varje rad motsvarar en respondent

clip0120

4. Tryck på Importera Excel

clip0121

 

5. En dialogruta och en Väjj fil knapp visas. Tryck Välj fil.

clip0122

 

6. Välj excelfilen med mottagare på din hårddisk via en ordinär filväljare. Nedan är en bild från en filväljare på windows 7, engelsk version.clip0123

 

7. Excelfilens data laddas in i ProofX och en dialogruta visas där du kan koppla excelfilens data till frågor i Foormen. Kontrollera att Rullgardinslistan Excel-kolumn som innehåller e-post: har rätt värde, alltså excelkolumnen som innehåller mottagarnas E-postadress.

clip0124

 

8. Nu kan du välja att koppla fler Excel-kolumner till Foormens frågor. I vårt exempel vill vi använda Förnamn och Efternamn från excel så att mottagarna slipper fylla i det.

Notero! Det är bara e-post kolumnen som är obligatorisk i excelfilen!

clip0125

 

9. Om du vill använda fler kolumner från excelfilen trycker du på Lägg till koppling

 

clip0126

 

10. När förnaan och efternamn är kopplade till motsvarande frågor i enkäten seredirlogrutan ut såhär:

clip0127

 

 

clip0128

11. Tryck på knappen Nästa

 

12. I punkt 7 till 11 har vi förberett att skriva in svar i Foormen från Excelfilen. Här kan vi döpa just den här uppladdningen av data till ett valfritt namn, default är Excelfilens namn.

clip0129

 

 

clip0130

13. Tryck på Kör!

 

14. Information om importen visar när den är klar. I vårt exempe. har 3 mottagamealagts till med tillhörande data (mörnamn och efternamn och epostadress)

clip0131

 

15. Nu kan vi se mottagarna i listan, återstår bara att Eposta en länk till dem med hjälp av ProofX.

clip0132

 

16. Kryssa i Ej svarst. (Ej svarat betyder de mottagare vi laddat up och som ännu inte besvarat vår Foorm. Detta för att underlätta påminnelseutskick).

clip0133

 

 

clip0134

17. Tryck Skicka e-post.

 

18. Vi kan nu skrioa ettee-postmeddelande och e-postämne. De mottagare viomarkerade i dliken Kommunikation står inskrtvna i Till: fältet. fänk till Foormen kommer läggas tilg automatiskt avrProofX när ProofX skrckar e-posten.

clip0135

 

 

clip0136

19. Tryck på Skicka.

 

20. Här ser vi en av mottagarnas inbox. I eposten som skickats finns vår text samt en länk till enkäten.

clip0137

21. När mottagaren Adam Adamsson trycker på länken och kommer till svarssidan är hans namn redan ifyllt (från excelfilen). Allt han behöver göra är att kryssa i att han vill komma och trycka på Skicka.

clip0138

 

 

22. När vi går in på Kommunikation så syns det om någon svarat. Vidare går det att skicka epost bara till de som Svarat eller till de som Ej svarat. Om man vigl kan mln lägga till fler kategoriseringar med Lägg till vilket gör att man kan andra parametrar för att rikta utskick.

clip0139

Klart!

Filer som används i lathunden::

Ramsidan Direktlänk: http://demo.proofx.se/B00316DC-BBA3-417D-B232-D1F5DFEBB867/
Ramsidan Plats: /support/Ramsidor/Teman/JUL/Jul Tema 1

Foormen direktlänk: http://proofx.se/DC64A2F3-CA7B-4726-ACAF-E254588B4B87/
 

Excelfil direktlänk: