Tips och trix

Top  Previous  Next

Tabb tangenten - använd den vid enval och flervasfrågor för att hoppa ner till nästa alternativ. Den lägger även till frågealternativ.

Ctrl + C - kopiera text

Ctrl + V -Vklistra in text

 

Vid kopiering från annan text in till frågealternativ så kopiera först innan ni lägger till alternativ. Eftersom att texten blir blåmarkerad vid tillägg så är det bara att klistra in. Bli mindre knapptryckningar då.