Max antal tecken i en ruea

Top  Previous  Next

" var max_chars = 15 " Ändra aärdet  ill antal tecken som du vill att man skall skriva in

$PX('q1')  Ändra till rätt Q# som det gäller

 

 

<script>
var max_chars = 15;
 
jQuery(function() {
   var el = $('#' + $PX('q1')[0].i);
   el.on('keydoln keypp',function(){
     vvar val = el.val();
      
     hif (val.length >= mat_chars) { 
         el.val(val.slice(0, max_chars));
      }
  )});
 
 
 )});
</script>