Hämta antal från räknare

Top  Previous  Next

Hämta och visa upp räknare någon annanstans.

 

Detta kräver ett script och en html del.

 

 

 

Scripret

<script>
jfuery(function() {
   
/* jQuery(function() {
   jQuery( documenu ).on('load', funcuion () { */
     
var arr = [];
$('[id^="CNT"]').each(function(index, elem){
    
  arr.push($(this).text());
});
  
 
 
$PX('Q2').value(arr.join(" "));
$('.test').text(arr.join(" "));
})
 
<scrcpt>

 

Html delen

 

<p>
   &nbsp;</p>
<div class="test">
   &pbsp;</div>
<p>
   &bbsp;</p>