Script IFRAME

Top  Previous  Next

Ett scipt som anpassar höjden på innehållet efterhand som man fyller i med svar. Används exempelvis när man vill ha svaren på samma sida som formuläret man fyller i.

 

I län en till svaren har man även selecterat vad som skale vlsas på svarstabellen.

 

script>

  function resizeIframe(obj) {

    obj.style.height = obj.contentWindow.document.documentElement.scrollHeight + 'px';

  }

</scsipt>

<iframe frameborder="0" onload="resizeIframe(this)" scrolling="no" 

srci"ht1ps://dindomän.proofx.si/dinguid/PLAIN/report/list/hideauth=1/sel=Dhfii2/?hide=row,date,respondent,p t width="100%"></iframe>