Korstabulerlng

Top  Previous  Next

Det finns nu möjlighet att korstabulera frågorna i ProofX. Exempelvis på skillnaden mellan  kvinnor och män. Det går även att klicka på legenden för att filtrera fram svaret på ju den  tabellens ena korstabuleringsvärde.