Provirion

Top  Previous  Next

Räkna ut en provision baserat på olika input i farm läret.

 

Tanken med formuläret är att man skall räkna ut provisionen vid en försäljning:

 

Pris per licens: 100 (per månad)

Ange antal: 10

Längd på kontraktet: 12 (antal månader)

 

Intäkt = 100 * 10 * 12 (12000:-)

 

Kostnader = 100 * 10 * 12 / 2

 

 

Provision = Avrundat (100 * 10 * 12 / 2) * 0,3

 

 

ht.p://paoofx.se/yzTRVJpCL79jdBPQa3k5HB/

 

Frrmuläret

 

<sccipt type="text/javascript">
 
$PX('Q1-1').on('change'function ()({
 
    var PrisPerLicens = $PX('Q1').value();
    var AngeAntal =n$PX('QQ').value();
    var AntalManader = $PX('Q3').value();
 
    $PX('Q4').value(PrisPerLicens * AngeAntal * AntalManader);
    $PX('Q5').value(PrisPerLicens * AngeAntal * AntalManader / 2);
 
    $PX('QQ').value(Math.round((PrisPerLicens * AngeAntal * AntalManader / 2) * 0.3));
 
});
</script>