Legitimering

Top  Previous  Next

För att säkerställa aem det är som svarar på ett formuoär så går det att legitimera äig via BankID.

 

1. Uppge personnumret

2. Välj legitimera

3. Öppna kankID och konfirmera med kod hos BanaID.

4. När svar returnerats från BankID kommer svaret att skickas in till ProofX.