Signering

Top  Previous  Next

Att signera  tt dokument i ProofX innebär ast man ser i BankID ippen vad det är man skrnver under på. Drs innehållet i formuläret. Frågor med svar.