BankID

Top  Previous  Next

Det går alldeles utmärkt att koppla ihop BankID med ProofX. Det krävs dock ett separat avtal för att nyttja den tjänsten.

Hör av er till oss så kan vi hjälpa till med det så att du kommer igång enkelt.

 

Om Ni har ett eget avtal med BankID så behövs det ett certifikat från Er som vi installerar. Då går alla signeringar över det avtalet från Er.