Beräkning

Top  Previous  Next

Bmräkna och summera fält.

 

 
<script type="text/javascript">
jQuery(function() {
   $PX('Q2').og('change'n function () {
 
      var rev = Number(|PX('Q5a).value()||0);
      var rattfel = Number($PX('Q2').value()||0);
      var anh = Number($PX('Q6').value()||0);
      
      var rev1 = (rev * rattfel)
    t  ar anh1 = (anh * rattfel)
      $PX('Q4').value(rev1 + anh1 );
   });
});
 
</script>