INTE

Top  Previous  Next

När man vill kontrollera så att ett el  r flera alternativ från tn eller flera frågor INTE har valts.

 

Exempel: Om frågan ”Trivs du i skolan?” besvaras med ”Dåligt” eller Den är ok ” OCH  ”Känner du dig trygg på skolan?” besvara med ”Nej” så kommer textfrågan ”Är det  någon som är elak mot dig?” att komma upp. Men in om de har valt ”Toppen”. Klicka  på samma utlösningsvillkor som det första för att lägga till. 

ext here.