Ea redigerbar

Top  Previous  Next

Används för att en fråga inte skall gå att ändra på då man har valt en viss fråga.  Använd i kombination med Frågan är obesvarad/tom