OCH

Top  Previous  Next

När man vill att flera alternativ från en eller flera olika frågor måste vara uppfylda.   

 

Exempel: Om frågan ”Trivs du i skolan?” besvaras med ”Dåligt” OCH frågan ”Känner du dig  trygg på skolan?” besvara med ”Nej” så kommer textfrågan ”Är det någon som är  elak mot dig?” att komma upp.  Klicka på samma utlösningsvillkor som det första för  att lägga till.