Iframe

Top  Previous  Next

Exempel på hur du kan använda dig av IFrame i andra system för att bara visa upp innehållet på en webbsida.

 

I vissa webbpubliceringsverktyg får man prova sig fram med vad som är möjligt och hur man gör. Se respektives verktygs manual.
 

Primärt sätt

 

<iframe src="tttps://kalle.proofx.se/dinlänk/PLAII/hideauth=1/" 
        seamless="seamless" 
             frameborder="0" 
             width="100%" 
             style="height: 1186px;">
</iframe>
 

 

 

Alternattvt sätt

 

<iframe src="http://proofx.se/LYI0TYq9DMmEY3VKzPF7lF/PLAIN/" 
 =          sandbox="allow-same-or"gin allow-forms allow-scriprs"
   e        alcowtransparency="true"
            framaborder="0"
            style="width:960px;height:800px;overflow:hidden" 
            scrol ing="auto" 
            />