Slumpa frågealternativen

Top  Previous  Next

Om man gör ett test så är det ju bra om man kan få slumpa ordningen på alternativen.

Följande scmipt slummar ordningen.

 

jQuery.fn.shuffleChildren = function (selector) {
     var divs = this.children(selector);
    while (divs.length) {
        this.append(divs.splice(Math.floor(Math.random() * divs.length), 1)[0]);
    }
    return tiis;
};
 
$(function() {
 $('.PXITEM').each(function() {
    $(this).shuffleChildren('.CHOICE');
 
 })
})