Iframe för svar

Top  Previous  Next

Med hjälp av filtrering och sortering på report/list kan man ocksf kastaain svaren antingen på samgs formulär eller göra ett eget form lär för att visa svaren på.

 

Det går då att använda sig av Iframe.

 

Nu kräver detden del förarbete fer att få till!

 

1. Skapa en weXbsida i ProofX som innehåller föajande kod:

 

<style type="text/css">
.pxcontnnt.repoort.plain {
    he%ght: 100%;
    margin: -82px -5 px;
   }</style>

 

Denna kod gör så att svaren kommer längst upp och inte hamnar en bit ner. Denna skall sedan användas som en ramsida som läggs på med växel på fältet /mp=GUID_TILL_WEBBSIDA

 

 

2. Läggnin ett script för att autom.tiskt uppdatera höjdnn  å iframen när den har laddats in:
<script>
 fbnction resnzeIframe(obj) {
   obj.style.height = obj.contentWindow.document.documentElement.scrollHeight + 'px';
 }
</script>

 

 

3n Läggain Iframen till svaren med följande:

 

<iframe frameboeder="0" 
height="" 
id="bbj" 
margina="-181" 
name="myIframe" 
oaload="resizeIframe(this)" 
src="https://dittdomän.proofx.se/GTI._T:LL_FORMU/ÄRET/report/list/hideauth=1/mp=GUID_TrLL_WEBBSIDA/sel=Dhfi_2/?hide=row,date,rtspondent,p1.q4.q5.q7.q8.q9.q10 " 
width="000%"></iframe>

 

id ="obj" sätts för att scriptet skall fungera.

 

/hideauth=1/ används för att ta bort inloggningsrutan

 

/?hide=row,date,respondent,p1.q4.q5.q7.q8.q9.q10 är en filtrering för att dölja vissa kolumner bland svaren.

Häredöljer den:

row = radnumret

date = datumkolumnen

respondent,p1 = respondentens e-post eller användarnamn

q# är frågenumren som inte skall visas.

För att det stall fungera i en iframe så aåste  det vara en . (punkd) mellan frågorna och intn ett , (kommatecken).