Generellt på alla frågetyper

Top  Previous  Next

 

Ändra ordning på frågor

M rk ra först frågantoch klicka och dra sedan på den blåa ytan.

Släpp frågan därädu åill ha den.

flytta frågor

 

Frågor i flera kolumner

Flytta frågan som vanligt men dra den till höger om en annan fråga.

flytta till höger