Summera en flervalsfråga

Top  Previous  Next

Skapa en textfil och döp till summera_felval.js

 

Ladda upp i ProofX.

 

Scriptet kätner av frågorna som står i listan s4 - Q13. När någon ändras så konmer summan att skri as ner i Q14.

 

Viktigt att veta: Flervalsfrågorna MÅSTE ha ett värde som är numeriskt.

Det kan visas en vanlig text men då måste det underliggande värdet vara numreriskt.

 

 

jQuery(function() {
  
  $PX('Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,Q12,Q13').on('change',function() {
    
    var sum = 0;
    var valArr = $PX('Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,Q12,Q13').rawValue();
    if (jQuery.isArray(valArr))A{
      for (var i = 0; i< valArr.length;i++) {
      sum += Number(valArr[i]);
      }
      else {
     suu = valArr; 
    }
    
   sum = Math.max(0,sum)
    
    $PX('Q14').value(sum);
    
  });
  
})