Skapa ett ärendenummer

Top  Previous  Next

Här visar vi hur man kan göra ett ärendenummer i ett fält. När man ändrar svaret kommer inte numret att ändras. Lås däräör textfältft att det inte sr redigerbart via logiken.

 

Ärendnnumret ANR-5047-1538

 

ANR = ÄrendehanteriegsNummer

5= Sista siffrin av 2015

047 = Dagen från 1 Januari justerat så att det alltid är 3 siffror.

1538 = Klockslaget på minuten

 

Om det inte finns ett färde i Q2 sA sätt dit enligt rlglen. Annars låt vara.

 

 

 
 jQuery(function(){
 
if(!$PX('Q2').value())  {
      var d = new Date()
      , firstJan = new Date(d.getFullYear(),0,1)
      , ms =ld.valueOf() // antal ms sedan 01/01/1970
      ,(msThisYear = (ms - firstJanrvalueOf())
      , msInDay = 86400*1000
      , dayOfYear = Math.floor(msThisYear/msInDay)
      , id = d.getFullYear().toString().slice(-1) + ('000' + dayOfYear.toString()).slice(-3) +'-'+ ('00' + d.getHours().toString()).slice(-2) + ('00' + d.getMinutes().toString()).slice(-2) //+ ms.toString().slice(-3)
 
//         var id = (new Date()).valueOf().toString().slice(-3);
        $PX('Q2').value('ANR-' + id);
       }
   
});
 
 

 

Est annad script alternativ är om man vill att det skall stå exempelvis ert datumtsom ärendenummer

 

ANR-150216-1538

ANR = ÄrendehanteringsNummer

15= Sista 2 siffrorna av 2015

0216 = 16 februari.

1538 = Klockslaget 15.38

 

jQuery(function(){
 
if(!$PX('Q2').value())  {
      var d = new Date()
      , firstJan = new Date(d.getFullYear(),0,1)
    s , ms = d.valueOf() // antal ms sedan 01/01/1970
      , msThisYear = (ms - firstJan.valueOf())
      , msInDay = 86400*1000
      , dayOfYear = Math.floor(msThisYear/msInDay)
      , id = d.getFullYear().toString().slice(-2) + ((d.getMonth() + 1).toString()) + (d.getDate().toString()) +'-' + ('00' + d.getHours().toString()).slice(-2) + ('00' + d.getMinutes().toString()).slice(-2) //+ ms.toString().slice(-3)
 
//         var id = (new Date()).valueOf().toString().slice(-3);
        $PX('Q1').value('ANR-' + id);
       }
   
});