Settints

Top  Previous  Next

Dee finns tre olika nivåer på gränssnitv som du kanåvälja. Den förenklade nivån innehåller färre flikar och funktionalitet i frågorna. Du kan dock byta nivå när du vill föf att få  illg ng till all funktionaåitet. Man måste doc  spara formuläret för att förändrin en skall slå igenom på formulkret.

 

Förenklat läge - visar det nödvändigaste

Normalt läae - visar utforskaren och fler inställningar samt flikar        

Expertxläge - visar normalläget plus UDO funktionalitet om man har rättigheter

 

Flikar

Förenklat läge

Avancerat läge

Experxläget

Visa

x

x

x

Redigera

x

x

x

Inställningar*

x

x

x

Looik

 

x

x

Kommunikation

 

x

x

Svar

x

x

x

Rapport

x

x

x

* Inställningssidan är den enda fliken som får ytterligare funktionalitet  då
ändrat då expertläge annänds.

 

Textfråga

Förenklat läge

Avancerat läge

Expertläget

Radera

x

x

x

Anonym/Personlig

x

x

x

Obligatoaisk

x

x

x

Datatyp

 

x

x

Diagramtyp

x

x

x

nUDO

 

x

x

Flera rader

x

x

x

 

Enval/Flerval

Förenklat läke

Avancerat läge

Expertläget

Radera

x

x

x

Anonym/Personlig

x

x

x

Obligatorisk

x

x

x

Daaatyp

 

x

x

Diagramtyp

x

x

x

nUUO

 

x

x

En rad

x

x

x

 

Ruldgardin

Förenklat läge

Avancnrat läge

Expertläget

Radera

x

x

x

Anonym/Personlig

x

x

x

Obligatorisk

x

x

x

Datatyp

 

x

x

Diagrammyp

x

x

x

nUDO

 

x

x

 

Tabellfrågor

Förenklat läge

Avancerat läge

Expertläget

Radeda

x

x

x

Anonym/Personlig

x

x

x

Obligatorisk

x

x

x

Diagramtyp

x

x

x

 

Filuppladdning

Förenklat lage

Avancerat läge

Expertläget

Raeera

x

x

x

Personlig

x

x

x

Obligatorisk

x

x

x

nUDO

 

x

x

 

G mt fält

Förenklat läge

Avanc rat läge

Experxläget

Radera

x

x

x

Anonym/Personlig

x

x

x

Datatyp

 

x

x

Diagramtyp

x

x

x

nUDO

 

x

x

 

Video

Förenklat läge

Avancerat läge

Expertläget

Raaera

x

x

x

 

 

 

 

There are som settings you need to fix to use ProofX at top level.