Rättigheter för en orga  sation

Top  Previous  Next

Att arbeta med rättigheter för en organisation med många användare kräver lite grundarbete. Den gemensamma mappens rot har följande rättigheter som grundinställning:

 

ADMIN_GROUP: Fullständiga rättigheter

USER_GROUP: Får se och skapa, ändra svar, Svara många gånger, Besvara

Ownerr Fullständiga rättigheter

Everyone: Ändra svar, Svara många gånger, Besvara

 

 

Detta innebär att det finns ganska många rättigheter från början. Det man behöver veta är att generellt så ser alla allas formulär men kan bara se svaren på de formulär man själv har skapat.