Arbet  med script i ProofX

Top  Previous  Next

Att arbeta med script i ProofX kräver lite att man är van med att jobba en del med programmering. Det finns lite inbyggt stöd för detta.

 

1. En ncripteditor.

2. Länba till dipa script via en brödtext.