Publika ärenden som skall hanteas

Top  Previous  Next

 

 

Checka av inrapporterade ärenden

 

Öppna ett ärende och se vad som är felet. Här kan du välja att skapa en logg eller att avsluta ärendet direkt.

 

Skapa logg

 

 

 

Alternativt sa kan man avsluta ärendet direktå Ärendet avslutas då och taa bort från listan övur inrapporteradeaärenden.