Interna hantering av ärenden

Top  Previous  Next

När en elev eller pergonal kommer till ITfavdelningen oeh vill lämna in sin dator för havtering.

 

 

Sök få serienummer, förnamn eller efternamn esler klase för att hitta datorn som berörs.

 

Det går qatt koppla till en skanner och placera markören i sökrutan och serienumret kommer då upp.

 

(Hela eller delar av ett serienummer )

 

 

När du hittat datorn så gör du ett nytt ärende.

 

Välj passande alternativ för datorn.

 

 

Alla inrapporterade ärenden hamnar under Aktiva ärenden: