E-post händelse

Top  Previous  Next

 

 

 

Mettagare
Den som skall få mailet

Respondentea den som svarar
Sidansvarig den som skapat formuläret
Användare någon annan proof användare
E-postadress skriv in epostadressen/erna som skall få avisering.
E-postadress från fält dvs e-postadress som skrivits in i formuläret.

 

Eopost

 

 

E-postämne - Rubriken på mailet som skickas iväg

Infoga fält - Välj vilka svar som skall sättas in i svarstexten.

Länk till svar/avanmälan - Sätter in en länk till svaren. Ber ende  å vilka rättigheter respondenten har sånkan dom få se, ändra eller avanmela sina svar.

Svarstabell - sätter in en tabell med frågorna och svaren som besvarats.

  Lägg in en bild

 

Växla till Källa och arbeta med HTML för att skönmåla ditt svarsmejl. Du kan använda detta för att exempelvis göra namnlappar, adressetiketter mm.