Support and Manual
ProofX Support & manual

Formulärflikar

Print thomas.ranhem 8/7/2013
Hjälp > Form > Formulärflikar

När man öppnat ett formulär så visas den upp som en huvudflik.

Under varje huvudflik finns följande flikar:

Visa

Redigera

Inställningar

Logik

Kommunikation

Svar

Rapport

Det går att ha flera formulär upp samtidigt och arbeta med dem.