Support and Manual
ProofX Support & manual

Form

Print thomas.ranhem 4/28/2016
Hjälp > Form

Ett formulär är som tidigare nämnts en anmälan eller en enkät. Dessa måste skapas, fyllas med frågor, inställningar vad gäller mejlsvar och tillgänglighet måste göras, de måste spridas till respondenter, skaparen måste kunna ta del av svaren och statistiska analyser måste kunna utföras. För att dela upp dessa funktioner och göra dem lätta att förstå och använda har varje funktionalitet lagts på en egen flik. Här följer en genomgång av de olika flikarna och hur de används.

Skillnaden mellan en enkät och anmälan:

Enkät - Alla frågor är förvalda att vara anonyma.

Anmälan - Alla frågor är förvalda att vara personbundna.