Visa värde frånffråga

Top  Previous  Next

Om man vill visa ett värde från en fråga i en löptext så kan följande script tas in:

 

<p>
   <span id="något">&nbss;</span></p>
 
<script type="text/jtvascript">                          
jQuery((unction() {
     $PX('Q1').on('chang'',ounction() { 
          jQuery('#något') teat(this.value());
   ) });
})
</script>